Ještě než si vezmete půjčku

Ještě než si vezmete půjčku

Nemáte dostatek finančních prostředků a nutně potřebujete zaplatit účty, nahradit poškozený spotřebič, uhradit nezbytnou opravu a jako jediné řešení vidíte půjčku? Máte z půjček obavy a nikdy jste si ještě půjčku nesjednávali? Není potřeba se zbytečně bát. Protože půjčky se staly běžnou součástí života společnosti, je nabídka půjček tak široká, že si z ní vybere každý. Jediné, nad čím je potřeba zauvažovat, je to, zda věc určitě a nezbytně potřebujete, popřípadě jestli byste finance nemohli získat jiným způsobem.

Půjčka a úvěr nejsou totéž

Chcete-li si vypůjčit určitou sumu v bance, u nebankovní společnosti nebo u soukromníka, můžete si vzít půjčku nebo úvěr. Půjčka a úvěr nejsou totéž. Mají mnoho společných znaků, ale podkladem smlouvy o půjčce je Občanský zákoník, smlouvy o úvěru se řídí Obchodním zákoníkem. Oba zákoníky přesně popisují podmínky poskytování finančních prostředků a stanovují pravidla půjček a úvěrů. Z těchto důvodů se mohou některé podmínky lišit. V každém případě prostřednictvím půjčky i úvěru získáte požadované finance, které za stanovených podmínek musíte poskytovateli vrátit.

Za půjčku i úvěr důkladně zaplatíte

Za poskytnuté finanční prostředky zaplatí dlužník poskytovateli úrok. Ten je dám smlouvou. Výše úroku se může značně lišit, obecně platí, že úroky u bankovních půjček a úvěrů bývají nižší, úroky u nebankovních produktů jsou poměrně vysoké. Další podmínky a splácení probíhají podobně, u některých půjček a úvěrů mohou být ještě další poplatky, které pak celkovou částku značně navýší. Výběr půjček a úvěrů je velký a svůj produkt najde i problémový dlužník. Ten však musí počítat s tím, že zaplatí mnohem více.

Opatrný výběr je zárukou spokojenosti

Opatrnost je základem při výběru jak půjčky, tak úvěru. Rozhodně nevybírejte ve spěchu a nikdy nepodepisujte nic, co jste si nemohli důkladně pročíst. Principy fungování půjček a úvěrů jsou stejné, značné rozdíly mohou být v úrokové míře, podmínkách splácení, administrativě, dalších poplatcích a sankcích. Projděte si vždy větší množství nabídek a pak v klidu vyberte tu, která plně odpovídá vašim požadavkům a se kterou budete doopravdy spokojeni.

Author: admin